1. Zajęcia z dziećmi odbywają się zawsze w obecności opiekuna. Tylko opiekun, który towarzyszy dziecku w zajęciach, będzie mógł prawidłowo wykonywać zadane ćwiczenia w domu.
 2. Spotkania odbywają się 2 – 4 razy w miesiącu w zależności od wspólnych ustaleń.
 3. Dogodny sposób kontaktowania się ze mną zapewnia zakładka e-Logopeda.
 4. Realizuję wizyty domowe, szczególnie dla osób dorosłych z afazją.
 5. Czas trwania jednego spotkania uzależniony jest od wieku pacjenta.
  • Terapia dzieci – 40 minut
  • Terapia młodzieży – 50 minut
  • Terapia dorosłych – 60 minut
 6. W swojej pracy wykorzystuję liczne pomoce logopedyczne i dydaktyczne oraz nowoczesne programy multimedialne.