DZIECI

  • diagnoza i terapia wad wymowy,
  • diagnoza i terapia dysleksji,
  • terapia jąkania,
  • terapia w braku rozwoju mowy (alalia),
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
  • terapia zaburzeń komunikacyjnych ( zespół Aspergera, spectrum autyzmu, Zespół Downa ),
  • profilaktyka dysleksji – wczesna nauka czytania.

DOROŚLI I MŁODZIEŻ

  • diagnoza i terapia wad wymowy,
  • terapia afazji (stany po udarach, wylewach, urazach czaszki i guzach mózgu),
  • terapia jąkania.