Marzena Orłowska – pedagog, logopeda.

Wykształcenie:

  • Magisterskie studia na wydziale pedagogicznym – Wyższa Szkołą Pedagogiczna w Zielonej Górze,
  • Podyplomowe 2 letnie studia w zakresie Logopedii z Terapią Pedagogiczną na wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Warsztaty, szkolenia, kursy:

  • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną. Prowadzący dr Mieczysław Chęciek,
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – wg integracji odruchów dr Sally Goddard,
  • Pacjenci z uszkodzeniami mózgu – afazje, dysartrie – diagnostyka, leczenie, rehabilitacja,
  • Porażenie nerwu twarzowego. Elementy wczesnej interwencji klinicznej,
  • Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa,
  • Terapia neurobiologiczna. Prowadzący Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska

Praktyka i doświadczenie zawodowe:

Obecnie pracuję jako logopeda w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zielonej Górze oraz w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.

Wcześniej praktykę zawodową zdobywałam zarówno w placówkach medycznych jak i oświatowych oraz na turnusach rehabilitacyjnych dla pacjentów z uszkodzeniami nieurologicznymi.